Bön för Herrens vinstock

80 För körledaren, till "Liljorna".

Ett vittnesbörd, en psalm av Asaf.

(A) Lyssna, du Israels herde!
    Du som leder Josef som en hjord,
        du som tronar på keruberna,
            visa dig i glans!
Väck upp din makt till att gå
    framför Efraim och Benjamin
        och Manasse,
    och kom till vår frälsning.
(B) Gud, upprätta oss[a]!
    Låt ditt ansikte lysa
        så att vi blir frälsta.

Herre Gud Sebaot,
    hur länge ska din vrede ryka
        mot ditt folks bön?
(C) Du har låtit dem äta tårars bröd
    och dricka tårar i fullt mått.
(D) Du gör oss till ett stridsämne
        för våra grannar,
    och våra fiender hånar oss.
Gud Sebaot, upprätta oss!
    Låt ditt ansikte lysa
        så att vi blir frälsta.

(E) Du hämtade en vinstock
        från Egypten,
    du fördrev hednafolk
    och planterade den.
10 Du röjde plats för den,
    och den slog rot
        och uppfyllde landet.
11 Den täckte bergen med sin skugga
    och Guds cedrar med sina grenar,
12 (F) den sträckte ut sina skott till havet
    och sina knoppar till floden[b].

13 (G) Varför rev du dess mur
    så att alla som passerar
        kan plocka av den?
14 Vildsvin från skogen
        frossar på den,
    markens smådjur äter av den.

15 Gud Sebaot, kom tillbaka!
    Blicka ner från himlen och se,
        ta hand om denna vinstock!
16 (H) Skydda vad din högra hand
        har planterat,
    den son du har fostrat åt dig.
17 Den är bränd av eld och nerhuggen,
    de går under inför din stränga blick.
18 Håll din hand över mannen
        vid din högra sida,
    den människoson
        du har fostrat åt dig.
19 Då ska vi inte vika från dig.
    Ge oss liv, och vi ska åkalla
        ditt namn.
20 Herre Gud Sebaot, upprätta oss!
    Låt ditt ansikte lysa
        så att vi blir frälsta.

Footnotes

  1. 80:4 upprätta oss   Annan översättning (så Septuaginta): "omvänd oss" (även i vers 8 och 20).
  2. 80:12 floden   Eufrat.