Add parallel Print Page Options

En bön om återupprättelse efter en stor förödelse

80 För körledaren, efter ”Förbundstecknets lilja”[a]. En psalm av Asaf.

Israels herde, lyssna,
    du som leder Josef som en hjord!
Du, som tronar över keruberna,
    träd fram i glans
inför Efraim, Benjamin och Manasse.
    Väck din styrka och kom till vår räddning!
Upprätta oss, Gud!
    Låt ditt ansikte lysa,
    så att vi blir räddade!

Herre, härskarornas Gud,
    hur länge ska du vara vred på ditt folks böner?
Du har låtit dem äta tårebröd,
    gett dem tårar att dricka i mängder.
Du har gjort oss till ett stridsämne för våra grannar.
    Våra fiender hånar oss.

Härskarornas Gud, upprätta oss!
    Låt ditt ansikte lysa,
        så att vi blir räddade!

Du tog en vinranka ut ur Egypten,
    du drev bort folken och planterade den.
10 Du röjde marken
    och den slog rot, den uppfyllde landet.
11 Bergen täcktes av dess skugga,
    mäktiga[b] cederträd av dess grenar.
12 Den bredde ut sina grenar mot havet
    och sina skott ända till floden[c].

13 Varför har du brutit ner dess murar,
    så att vem som helst som går förbi kan plocka av den?
14 Vildsvin från skogen slukar i sig den,
    markens djur äter upp den.
15 Härskarornas Gud, kom tillbaka!
    Se ner från himlen och ta hand om denna vinranka,
16 den som du med egen hand har planterat
    och låtit växa åt dig.

17 De har huggit ner den och bränt den,
    men de ska förgås inför din tillrättavisande blick.
18 Håll din hand över mannen vid din högra sida,
    den människoson som du har fostrat.
19 Då ska vi inte mer vika bort från dig.
    Håll oss vid liv så att vi alltid kan åkalla ditt namn.

20 Herre, härskarornas Gud,
    låt ditt ansikte lysa,
så att vi blir räddade!

Footnotes

  1. 80:1 Jfr not till 60:1.
  2. 80:11 Ordagrant: Guds, vilket ibland tycks användas för att markera superlativ.
  3. 80:12 Det är floden Eufrat som avses.