Guds dom över fienderna

76 För körledaren, till stränginstrument.

En psalm, en sång av Asaf.

(A) Gud är känd i Juda,
    hans namn är stort i Israel.
(B) I Salem[a] står hans hydda,
    på Sion hans boning.
(C) Där bröt han bågens blixtrande pilar,
    sköld och svärd och krigets vapen.
        Sela

Strålande är du,
    härligare än berg rika på byte[b].
(D) Modiga män ligger plundrade,
        de sover sin sömn,
    ingen stridsman
        kan lyfta sin hand.
För ditt straffande ord,
        du Jakobs Gud,
    ligger ryttare och häst i dvala.

(E) Du, endast du, är värd att frukta.
    Vem kan bestå inför dig
        när du vredgas?
Från himlen låter du domen höras,
    jorden förskräcks och blir stilla
10 när Gud står upp för att döma,
    för att frälsa alla ödmjuka
        på jorden. Sela

11 (F) Din vrede mot människor
        ska bli till din ära,
    dem som överlevt vreden
        ska du ikläda dig[c].[d]
12 (G) Ge löften till Herren er Gud
        och uppfyll dem!
    Alla runt omkring ska komma
        med gåvor till den Fruktade.
13 (H) Han kuvar furstarnas ande,
    fruktad av kungarna
        på jorden.

Footnotes

  1. 76:3 Salem   Troligen en äldre och kortare namnform för Jerusalem (jfr 1 Mos 14:18).
  2. 76:5 berg rika på byte   Andra handskrifter (Septuaginta): "de eviga bergen".
  3. 76:11 Grundtextens innebörd är oklar. Annan översättning: "Människors vrede ska bli till din ära, resten av vreden ska du ikläda dig" (som ett vapen).
  4. 76:11 ska du ikläda dig   Andra handskrifter (Septuaginta): "ska hylla dig med högtid".