Psalm 75

Guds dom över de övermodiga

För sångmästaren, "Fördärva inte", en psalm, en sång av Asaf.

Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig.
    Ditt namn är nära, man talar om dina under.
"På den tid jag har bestämt
    skall jag fälla en rättvis dom.
Jorden och alla som bor där kan vackla,
men jag har gjort dess pelare stadiga." Sela.

Jag säger till de övermodiga: "Var inte övermodiga!"
och till de ogudaktiga: "Upphöj inte hornet!"
Höj inte ert horn så högt,
    tala inte så trotsigt och fräckt.
Ty inte från öster eller väster
    och inte från öknen kommer upphöjelsen.
Nej, Gud är den som dömer,
    den ene böjer han ner, den andre reser han upp.
Ty i Herrens hand är en bägare.
    Den skummar av vin,
den är full av tillblandad dryck
    och han häller upp.
Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten.

10 Men jag skall alltid förkunna
    och lovsjunga Jakobs Gud.
11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av,
men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.

Bible Gateway Sponsors