Bön om hjälp i ålderdomen

71 (A) Till dig, Herre,
        tar jag min tillflykt.
    Låt mig aldrig behöva skämmas.
Rädda mig och befria mig
        i din rättfärdighet,
    vänd ditt öra till mig och fräls mig.
(B) Var min klippa där jag kan bo,
        dit jag alltid kan komma,
    du som gett befallning
        om min frälsning.
    Du är mitt bergfäste
        och min borg.

Min Gud, befria mig
        ur den gudlöses hand,
    ur förbrytarens
        och förtryckarens grepp,
för du är mitt hopp, Herre,
    Herre, min trygghet
        ända från min ungdom.
(C) Du har varit mitt stöd
        ända från moderlivet,
    du har förlöst mig
        ur min mors inre.
    Dig lovar jag alltid.
Jag har blivit som ett tecken
        för många,
    och du är min starka tillflykt.
Min mun ska fyllas av ditt lov,
    av din ära dagen lång.

Förkasta mig inte
        när jag blir gammal,
    överge mig inte
        när min kraft tar slut,
10 (D) för mina fiender talar om mig,
    de som vaktar på min själ
        rådslår med varandra:
11 "Gud har övergett honom.
    Jaga och grip honom,
        det finns ingen
            som räddar honom!"

12 (E) Gud, var inte långt ifrån mig!
    Min Gud, skynda till min hjälp!
13 (F) Låt min själs fiender
        få skämmas och gå under,
    låt dem som vill mig ont
        höljas i hån och vanära.

14 Men jag ska alltid hoppas
    och prisa dig om och om igen.
15 (G) Min mun ska förkunna
    din rättfärdighet,
        din frälsning dagen lång,
    fast jag inte förstår dess vidd[a].
16 Jag ska komma i Herrens,
        Guds väldiga kraft,
    jag ska prisa din rättfärdighet,
        din och ingen annans.

17 (H) Gud, du har undervisat mig
        ända från min ungdom,
    och än i dag förkunnar jag
        dina under.
18 (I) Överge mig inte, Gud,
        när jag blir gammal och grå,
    innan jag fått förkunna
        din makt för nya släkten,
    din kraft[b] för alla som ska komma.

19 (J) Din rättfärdighet
        når upp till himlen, Gud,
    du har gjort stora ting.
        Gud, vem är som du?
20 (K) Du har låtit oss se
        mycket nöd och olycka,
    men du ska åter ge oss liv,
        åter lyfta oss ur jordens djup.

21 (L) Föröka min storhet
    och trösta mig igen,
22 (M) så vill jag tacka dig till lyra
        för din trofasthet, min Gud,
    jag vill lovsjunga dig till harpa,
        du Israels Helige.
23 (N) Mina läppar ska jubla
        när jag lovsjunger dig,
    så även min själ som du har friköpt.
24 Min tunga ska tala
        om din rättfärdighet dagen lång,
    för de som ville mig ont
        måste skämmas och blygas.

Footnotes

  1. 71:15 förstår dess vidd   Annan översättning: "förmår att skildra allt".
  2. 71:18 din kraft   Ordagrant: "din arm" (jfr Jes 53:1).