Add parallel Print Page Options

Den åldrandes bön om hjälp

(Ps 30:2-4)

71 Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
    låt mig aldrig komma på skam.
Befria mig och befria mig i din rättfärdighet.
    Lyssna till mig och rädda mig.
Var en klippa för mig, en tillflykt,
    dit jag alltid får komma,
du som har gett en befallning om min räddning,
    du min klippa och min borg.
Befria mig, min Gud, ur de ondas grepp,
    ur de orättfärdiga och grymma människornas våld.

Du är mitt hopp, Herre, min Gud,
    min förtröstan alltsedan jag var ung.
Sedan jag föddes har du varit mitt stöd;
    du har lett mig sedan min tillblivelse i moderlivet.
    Jag vill alltid prisa dig.
Jag har blivit ett tecken för många,
    men du är min starka tillflykt.
Min mun fylls av din lovprisning,
    din ära dagen lång.

Förkasta mig inte på ålderns höst.
    Överge mig inte när mina krafter avtar.
10 Mina fiender talar mot mig,
    de som vill ta mitt liv gör en konspiration.
11 De säger: ”Gud har övergett honom!
    Jaga honom, grip honom!
    Det finns ingen som kan rädda honom.”
12 Gud, var inte så långt borta!
    Skynda till min hjälp, min Gud!
13 Låt mina motståndare komma på skam och förgås.
    Låt dem höljas i förakt och vanära som vill skada mig.

14 Jag ska alltid hoppas på dig
    och prisa dig mer och mer.
15 Jag vill förkunna din rättfärdighet,
    dagen lång din räddning,
    även om jag inte fattar vidden av den[a].
16 Jag ska komma och berätta om min Herres, Herrens, väldiga kraft,
    din, endast din, rättfärdighet.
17 Gud, du har varit min lärare från min ungdom,
    och fortfarande förkunnar jag dina underverk.
18 Överge mig inte, Gud, nu när jag är gammal och gråhårig.
Låt mig förkunna din kraft för nästa generation,
    din makt för dem som ska komma.

19 Din rättfärdighet, Gud, når upp till skyarna.
    Gud, du som har gjort stora ting,
    vem är som du?
20 Du har ställt mig inför mycket och bittert lidande,
    men du ger mig ändå liv på nytt
    och lyfter mig upp ur djupen.
21 Du upprättar mig igen
    och möter mig med ny tröst.
22 Jag vill prisa dig till harpa
    för din trofasthet, min Gud,
och lovsjunga dig till lyra,
    du Israels Helige.
23 Jag vill jubla och lovsjunga dig,
    för du har friköpt mig.
24 Dagen lång vill jag berätta om din rättfärdighet,
    för de som ville mig ont
    har förödmjukats och kommit på skam.

Footnotes

  1. 71:15 Grundtextens innebörd är osäker i versens sista del.