Add parallel Print Page Options

70 För sångmästaren; av David, till åminnelse.

Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.

Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.

Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: »Rätt så, rätt så!»

Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: »Lovad vare Gud!»

Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.