Den oskyldiges bön om Herrens dom

En klagopsalm av David, som sjöng den till Herren på grund av benjaminiten Kushs ord[a].

Herre min Gud, jag flyr till dig.
    Fräls mig från alla som jagar mig,
        rädda mig!
(A) Annars river de min själ som lejon,
    rycker bort mig utan räddning.

(B) Herre min Gud,
    om jag har gjort detta,
        om jag har orätt på mina händer,
(C) om jag lönat min vän med ont
    eller plundrat min ovän
        utan orsak –
låt då fienden jaga min själ
        och hinna upp mig,
    låt honom trampa mitt liv
        till marken
    och lägga min ära[b] i stoftet. Sela

(D) Res dig, Herre, i din vrede,
    stå upp mot mina
        fienders raseri!
    Vakna till min hjälp[c],
        du som har kallat till dom.
Låt skaran av folkslag
        samlas omkring dig,
    trona åter över dem i höjden.
(E) Herren håller dom över folken.
    Döm mig, Herre,
        efter min rättfärdighet,
    efter den fullkomlighet
        som täcker mig.
10 (F) Gör slut på de gudlösas ondska,
        låt den rättfärdige stå fast!
    Du som prövar hjärtan och njurar[d]
        är en rättfärdig Gud.

11 (G) Min sköld är hos Gud,
    han frälser dem
        som har ärliga hjärtan.
12 (H) Gud är en rättfärdig domare,
    en Gud som visar sin vrede
        varje dag.
13 (I) Om någon inte omvänder sig
        slipar han sitt svärd,
    han spänner sin båge[e]
        och laddar den[f],
14 (J) han förbereder
        sina dödliga vapen
    och gör sina pilar brinnande.

15 (K) Se, han är dräktig med ondska,
    han går havande med olycka
        och föder lögn.
16 (L) Han gräver en grop
        och gör den djup,
    men faller själv i graven
        han grävde.
17 (M) Hans ondska slår tillbaka
        mot hans eget huvud,
    hans våld drabbar
        hans egen hjässa.

18 (N) Jag vill tacka Herren
        för hans rättfärdighet
    och lovsjunga
        Herren den Högstes namn.

Footnotes

  1. 7:1 på grund av benjaminiten Kushs ord   Annan översättning: "på grund av saken med benjaminiten Kush". Mannen är okänd men hörde troligen samman med benjaminiterna omkring kung Saul (se t ex 1 Sam 22:7).
  2. 7:6 min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ".
  3. 7:7 till min hjälp   Annan översättning (så Septuaginta): "min Gud".
  4. 7:10 hjärtan och njurar   En bild för människans innersta (jfr Ps 139:13, Upp 2:23).
  5. 7:13 spänner sin båge   för att fästa strängen och göra den redo.
  6. 7:13 laddar den   Annan översättning: "siktar med den".