Guds makt i dom och frälsning

68 För körledaren. En psalm, en sång av David.

(A) Gud reser sig,
        hans fiender skingras,
    de som hatar honom
        flyr för hans ansikte.
(B) Som rök driver bort
        fördriver du dem,
    som vax smälter för eld
        förgås de gudlösa inför Gud.
(C) Men de rättfärdiga gläder sig,
    de jublar inför Gud
        och fröjdas av glädje.

(D) Sjung till Gud,
        lovsjung hans namn,
    bana väg för honom
        som drar fram genom öknarna[a]!
    Herren är hans namn,
        jubla inför honom,
(E) de faderlösas fader
        och änkornas försvarare,
    Gud i sin heliga boning.
(F) Gud ger de ensamma ett hem
        och de fångna frihet och lycka.
    Men de upproriska bor i en öken.

(G) Gud, när du drog ut
        i spetsen för ditt folk,
    när du gick fram i ödemarken,
        Sela
(H) då bävade jorden,
    då strömmade regn
        från himlen inför Gud,
    själva Sinai bävade inför Gud,
        Israels Gud.
10 (I) Rikligt regn lät du falla, Gud,
    din trötta egendom gav du kraft.
11 Din skara fick bo där,
    du sörjde för de svaga
        i din godhet, Gud.

12 (J) Herren låter ordet höras,
    en här av kvinnor bär glädjebudet:
13 (K) "Härarnas kungar flyr,
    de flyr och husmodern delar bytet!
14 (L) Ska ni då ligga stilla i era fållor?
    Duvans vingar[b] är täckta med silver
        och hennes fjädrar
            med skimrande guld.
15 När den Allsmäktige
        skingrade kungarna i landet,
    föll snön över Salmon[c]."

16 Bashans berg[d] är ett Guds berg,
    ett berg med höga toppar
        är Bashans berg.
17 (M) Ni höga berg,
    varför ser ni ner på berget
        som Gud har valt till sin boning?
    Herren ska bo där för alltid.

18 (N) Guds vagnar är tiotusentals,
        tusen och åter tusen.
    Herren är mitt ibland dem,
        i helighet som på Sinai.
19 (O) Du steg upp i höjden,
        du tog fångar,
    du fick gåvor bland människorna,
        även de upproriska –
    för att du, Herre vår Gud,
        skulle bo där.[e]

20 Lovad är Herren!
    Dag efter dag bär han oss,
        Gud är vår frälsning. Sela
21 (P) Gud är för oss en frälsningens Gud,
    hos Herren Gud[f]
        finns en utväg från döden.
22 (Q) Ja, Gud krossar
        sina fienders huvuden,
    den håriga hjässan hos den
        som framhärdar i synd.
23 (R) Herren säger:
    "Jag ska hämta dem från Bashan,
        hämta dem från havets djup,
24 så att du får doppa din fot i blod
    och dina hundars tunga
        får sin del av fienderna."

25 Gud, man ser ditt högtidståg,
    min Guds, min kungs tåg
        i helgedomen.
26 Sångare går främst,
        harpspelare följer efter
    bland jungfrur som slår på
        tamburin.
27 (S) Lova Gud i församlingarna,
    lova Herren, ni av Israels källa!
28 (T) Där går Benjamin,
        den yngste som leder dem,
    där går skaran av Juda furstar,
        Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29 Gud, visa din styrka[g]!
    Gud, stärk vad du gjort för oss!
30 (U) På grund av ditt tempel
        i Jerusalem
    ska kungar komma
        med gåvor till dig.
31 (V) Straffa odjuret i vassen,
        tjurarnas hop och folkens kalvar.
    Ödmjukt ska de hylla dig
        med silverstycken.
    Han skingrar[h] de folk
        som vill ha krig.
32 (W) Sändebud[i] ska komma från Egypten,
    Nubien ska skynda att
        sträcka sina händer till Gud.

33 Jordens riken, sjung till Gud,
    lovsjung Herren, Sela
34 (X) honom som drar fram
        över himlen, urtidens himmel.
    Hör, han höjer sin röst,
        en mäktig röst!
35 Ge Gud makten!
    Hans majestät är över Israel,
        hans makt är i skyarna.
36 (Y) Fruktad är du, Gud,
        i din helgedom.
    Israels Gud ger makt och styrka
        åt sitt folk.
    Lovad är Gud!

Footnotes

  1. 68:5 öknarna   Annan översättning: "molnen".
  2. 68:14 Duvans vingar   Troligen en symbol för Israel (jfr Ps 74:19).
  3. 68:15 Salmon   "Det mörka berget", enligt Dom 9:48 beläget nära staden Sikem.
  4. 68:16 Bashans berg   Golanhöjderna med de höga Hermonsbergen i norr.
  5. 68:19 Citeras av Paulus i Ef 4:8 som profetia om Kristi himmelsfärd.
  6. 68:16 Herren Gud   Hebr. Adonaí Jhvh. Se not till Jes 1:24.
  7. 68:29 Gud, visa din styrka   Andra handskrifter: "Din Gud har gett dig din styrka".
  8. 68:31 Han skingrar   Annan översättning (så Septuaginta): "Skingra".
  9. 68:32 Sändebud   Så Septuaginta, det hebreiska ordets betydelse är oklar. Andra översättningar: "Bronsföremål", "Röda tyger".

Bible Gateway Sponsors