Psalm 67

Önskan om Guds välsignelse

För sångmästaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.

Må Gud vara oss nådig och välsigna oss.
Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela,
så att man på jorden lär känna dina vägar,
bland alla hednafolk din frälsning.

Folken må tacka dig, Gud,
    alla folk må tacka dig.
Folkslagen må glädja sig och jubla,
    ty du dömer folken rätt
och leder folkslagen på jorden. Sela.
Folken må tacka dig, Gud,
    alla folk må tacka dig.
Jorden ger sin gröda,
    och Gud, vår Gud, välsignar oss.
Må Gud välsigna oss
    och må alla jordens ändar frukta honom.