Tacksamhet och lovsång

66 (A) För körledaren. En sång, en psalm.

Ropa till Gud, hela jorden!
    Lovsjung hans namns ära,
        ge honom ära och pris!
(B) Säg till Gud:
    Hur förunderliga
        är inte dina gärningar!
    Dina fiender kryper för dig,
        för din stora makt.
Hela jorden ska tillbe dig
        och lovsjunga dig,
    de ska lovsjunga ditt namn.
        Sela

(C) Kom och se vad Gud har gjort,
    förunderliga gärningar
        bland människors barn.
(D) Han förvandlade havet
        till torr mark,
    de gick till fots genom floden.[a]
        Där gladdes vi över honom.
(E) I sin makt härskar han för evigt,
        hans ögon vakar över folken.
    De upproriska får inte resa sig.
        Sela

Prisa vår Gud, ni folk,
    låt hans lov ljuda högt,
(F) för han gav liv åt vår själ
    och lät inte vår fot vackla.
10 (G) Du prövade oss, Gud,
    du luttrade oss
        som man luttrar silver.
11 Du lät oss fastna i nätet,
    du lade tunga bördor på vår rygg.
12 (H) Du lät människor fara fram
        över vårt huvud,
    vi gick genom eld och vatten.
        Men du förde oss ut till överflöd.

13 (I) Jag kommer till ditt hus
        med brännoffer,
    jag vill uppfylla mina löften till dig,
14 det som mina läppar utbrast
    och min mun sade
        när jag var i nöd.
15 Jag vill bära fram feta brännoffer
        och rök av baggar till dig,
    jag vill offra både tjurar och bockar.
        Sela

16 Kom och hör,
        alla ni som vördar Gud!
    Jag ska berätta
        vad han gjort för min själ.
17 (J) Jag ropade till honom med min mun
    och hade lovsång på min tunga.
18 (K) Hade jag haft ondska i mitt hjärta,
    hade Herren inte hört mig.
19 Men Gud har verkligen hört,
    han har lyssnat till min bön.
20 Lovad är Gud,
    som inte har avvisat min bön
        eller tagit sin nåd ifrån mig!

Footnotes

  1. 66:6 havet … floden   De två vattenundren vid Röda havet (2 Mos 14) och Jordanfloden (Jos 3).