Guds godhets rikedom

65 För körledaren. En psalm av David,

en sång.

(A) Gud, dig lovar man i stillhet[a] i Sion.
    Till dig uppfyller man löften.
Du som hör bön,
    till dig kommer alla människor.

(B) Synderna[b] är mig[c] övermäktiga,
    du är den som sonar våra brott.
(C) Salig är den som du utväljer,
    som får komma dig nära
        och bo i dina gårdar[d].
    Låt oss mättas
        av det goda i ditt hus,
            det heliga i ditt tempel.

(D) Du bönhör oss i rättfärdighet
        med förunderliga gärningar,
    du vår frälsnings Gud,
        du tillflykt för jordens alla ändar
            och för havet i fjärran.
Du gör bergen fasta med din makt,
    du är rustad med kraft.
(E) Du stillar havens brus,
    böljornas brus och folkens oro.
De som bor vid jordens ändar
        häpnar för dina tecken,
    öster och väster[e]
        fyller du med jubel.

10 (F) Du tar hand om jorden
        och vattnar den,
    du gör den mycket rik.
        Guds flod är full av vatten.
    Du skaffar säd åt människorna
        när du så bereder jorden.
11 (G) Du vattnar dess fåror
        och jämnar det plöjda,
    du mjukar upp den med skurar
        och välsignar dess gröda.
12 (H) Du kröner året[f] med ditt goda,
    dina spår dryper av rikedom.
13 (I) Vildmarkens beten dryper,
    höjderna klär sig i glädje,
14 ängarna fylls av hjordar
        och dalarna täcks med säd.
    Man ropar av glädje och sjunger.

Footnotes

  1. 65:2 dig lovar man i stillhet   Annan översättning (så Septuaginta): "dig tillkommer lovsång".
  2. 65:4 Synderna   Annan översättning: "Syndiga ord".
  3. 65:4 mig   Andra handskrifter (så Septuaginta): "oss".
  4. 65:5 dina gårdar   Templets förgårdar (se 2 Mos 27:9f, Matt 21:12f med not).
  5. 65:9 öster och väster   Annan översättning (så Septuaginta): "morgon och afton".
  6. 65:12 kröner året   Det judiska nyåret firas i september efter fruktskörden (2 Mos 23:16).

Bible Gateway Sponsors