Beskydd mot onda planer

64 För körledaren. En psalm av David.

Gud, hör min röst när jag klagar,
    skydda mitt liv från fiendens hot!
Göm mig från de ondas
        hemliga planer[a],
    från förbrytarnas hetsiga hop.

(A) De gör sina tungor
        skarpa som svärd,
    de laddar med bittra ord
        som pilar
(B) för att skjuta den oskyldige
        ur bakhåll.
    Plötsligt skjuter de honom
        utan fruktan.
(C) De uppmuntrar varandra
        i sitt onda uppsåt[b],
    de talar om att lägga snaror,
        de säger: "Vem skulle se oss?"
(D) De smider onda planer:
        "Nu har vi en färdig plan!"
    Människans tankar och hjärta
        är djupa.

(E) Då skjuter Gud dem,
    en plötslig pil
        och de är sårade.
(F) Deras egna tungor får dem på fall,
    alla som ser dem
        skakar på huvudet.
10 (G) Alla människor grips av skräck,
    de förkunnar
        vad Gud har gjort
    och förstår att det är hans verk.
11 (H) Den rättfärdige gläder sig i Herren
        och flyr till honom,
    och alla som har ärliga hjärtan
        skattar sig lyckliga.

Footnotes

  1. 64:3 hemliga planer   Annan översättning: "följe".
  2. 64:6 i sitt onda uppsåt   Annan översättning: "med onda ord".