Längtan efter Gud

63 (A) En psalm av David när han var i Juda öken[a].

(B) Gud, du är min Gud.
        Tidigt[b] söker jag dig.
    Min själ törstar efter dig,
        min kropp längtar efter dig
    i[c] ett torrt och törstigt[d] land
        utan vatten.
(C) Så söker jag dig[e] i helgedomen
    för att se din makt och härlighet.
Din nåd är bättre än liv,
    därför ska mina läppar prisa dig.
(D) Jag ska lova dig så länge jag lever,
    i ditt namn ska jag lyfta
        mina händer.

Min själ blir mättad
        som av feta rätter.
    Med jublande läppar
        lovsjunger min mun,
när jag minns dig på min bädd
    och tänker på dig
        under nattens timmar.
(E) Du är min hjälp,
    i dina vingars skugga jublar jag.
(F) Min själ håller sig tätt intill dig,
    din högra hand stöder mig.

10 (G) De som vill ta mitt liv
        ska gå under[f],
    de ska hamna i jordens djup.
11 De ska överlämnas åt svärdet,
    de ska bli schakalers byte.
12 (H) Men kungen ska glädja sig i Gud.
    Var och en som svär vid honom
        ska skatta sig lycklig
    när lögnarnas mun täpps till.

Footnotes

  1. 63:1 när han var i Juda öken   Troligen under den tid på flykt som beskrivs i 1 Sam 22-24.
  2. 63:2 Tidigt   Annan översättning: "Ivrigt".
  3. 63:2 i   Andra handskrifter: "som".
  4. 63:2 törstigt   Annan översättning: "trött".
  5. 63:3 söker jag dig   Annan översättning: "har jag skådat efter dig".
  6. 63:10 ska gå under   Andra handskrifter (så Septuaginta): "förgäves".