Add parallel Print Page Options

En tröstepsalm

62 För körledaren, till Jedutun[a]. En psalm av David.

Bara hos Gud finner jag ro,
    från honom kommer min räddning.
Endast han är min klippa,
    min räddning och min borg.
    Jag ska aldrig vackla.

Hur länge ska ni ansätta en människa,
    kasta er över honom allesammans,
som mot en lutande vägg,
    eller en mur som snart störtar samman?
De tänker störta ner honom från hans höga plats,
    och de gillar lögn.
Med sin mun välsignar de,
    men i sitt inre förbannar de. Séla

Bara hos Gud finner jag ro,
    från honom kommer mitt hopp.
Endast han är min klippa,
    min räddning och min borg.
        Jag ska aldrig vackla.
Min frälsning och min ära finns hos Gud.
    Han är min tillflykt, min starka klippa.
Förtrösta alltid på honom, du folk!
    utgjut ditt hjärta för honom, för Gud är vår tillflykt. Séla

10 Människobarnen är bara en vindpust,
    även de höga bland dem är en lögn.
I vågskålen väger de lätt,
    ja, mindre än luft.
11 Sätt inte er tillit till våld
    eller ert hopp till stöldgods.
Om er rikedom växer,
    fäst inte ert hjärta vid den.

12 Ett har Gud talat, två saker har jag hört:
    att Gud har styrkan,
13 och att du, Herre, är nådig
    och lönar var och en efter vad han gjort.

Footnotes

  1. 62:1 Jedutun var en av Davids musiker, se 1 Krön 16:41.