Bön om räddning

60 För körledaren, till "Vittnesbördets lilja", en sång till lärdom. Av David, (A) när han var i strid med Aram-Naharajim och Aram-Soba[a] och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, tolv tusen man.

Gud, du har förkastat oss
        och krossat oss,
    du har varit vred –
        upprätta oss igen!
Du lät landet bäva och rämna.
    Läk nu dess sprickor,
        för det vacklar.
(B) Du lät ditt folk möta hårda ting,
    du gav oss vin så att vi raglar.
Men åt dem som vördar dig
        gav du ett baner
    att lyfta för sanningens skull[b]. Sela

(C) Fräls med din högra hand
        och svara oss[c],
    så att dina älskade blir räddade.

Gud har talat i sin helgedom[d]:
    "I triumf ska jag dela upp Sikem
        och mäta upp Suckots dal.[e]
(D) Gilead är mitt, Manasse är mitt,
    Efraim är min hjälm
        och Juda min spira.
10 (E) Moab är mitt tvättfat,
        på Edom kastar jag min sko[f].
    Ropa av fröjd över mig, filisteer[g]!"

11 Vem för mig
        till den befästa staden,
    vem leder mig till Edom?
12 (F) Är det inte du, Gud –
        du som har förkastat oss
    och inte drar ut
        med våra härar, Gud?
13 (G) Ge oss hjälp mot fienden,
    människors hjälp är meningslös.
14 (H) Med Gud ska vi göra storverk.
    Han ska trampa ner våra fiender.

Footnotes

  1. 60:2 Aram-Naharajim och Aram-Soba   Områden i östra Syrien. Se 2 Sam 8:3f, 1 Krön 18:3f.
  2. 60:6 för sanningens skull   Annan översättning: "till skydd från pilbågen".
  3. 60:7 oss   Andra handskrifter (så Septuaginta): "mig" (jfr 108:7).
  4. 60:8 helgedom   Annan översättning: "helighet".
  5. 60:7f Stycket 60:7-14 är närmast identiskt med Ps 108:7-14. De kan ha bevarats i två separata samlingar (42-72, 107-150) som sedan sammanförts.
  6. 60:10 kastar jag min sko   Symboliserar att området är erövrat.
  7. 60:10 Ropa av fröjd över mig, filisteer   Andra handskrifter: "Över filisteerna ropar jag i triumf" (jfr Ps 108:10).

Bible Gateway Sponsors