Räddning från fiender

54 För körledaren, till stränginstrument. En vishetspsalm av David, (A) när sifiterna kom[a] och sade till Saul: "David håller sig gömd hos oss."

(B) Gud, fräls mig genom ditt namn,
    döm mig rättvist genom din makt!
Gud, hör min bön,
    lyssna till orden från min mun.
(C) Främlingar reser sig mot mig,
        våldsmän vill ta mitt liv.
    De har inte Gud för ögonen. Sela

(D) Se, Gud är min hjälpare,
    Herren stöder min själ.
(E) Det onda ska slå tillbaka
        mot mina förföljare.
    Förgör dem i din trofasthet!
(F) Villigt ska jag offra till dig,
    jag ska prisa ditt namn, Herre,
        för det är gott.
(G) Ur all nöd räddar han mig.
    Mitt öga får se mina fienders fall.

Footnotes

  1. 54:2 när sifiterna kom   Se 1 Sam 23:19, 26:1.