Psalm 53

De gudlösas dårskap

För sångmästaren, till mahalát,[a] en sång av David.

Dåren säger i sitt hjärta:
    "Det finns ingen Gud."
Onda och avskyvärda är deras gärningar,
ingen finns som gör det goda.
Gud blickar ner från himlen
    på människors barn
för att se om det finns någon förståndig,
någon som söker Gud.
Alla har avfallit,
    alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda,
    inte en enda.

Förstår de ingenting,
    alla dessa ogärningsmän,
som äter mitt folk som om de åt bröd
och som inte åkallar Gud?
Där grips de av förfäran
    men ingenting finns att frukta,
ty Gud skingrar deras ben
    när de lägrar sig mot dig.
Du låter dem komma på skam,
    ty Gud har förkastat dem.

O att det från Sion kom frälsning för Israel!
När Gud gör slut på sitt folks fångenskap,
då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Footnotes

  1. Psaltaren 53:1 mahalát betecknar troligen en melodi eller ett musikinstrument.