Bön om syndernas förlåtelse

51 För körledaren. En psalm av David, (A) när profeten Natan kom till honom efter att han gått in till Bat-Seba[a].

Gud, var mig nådig
        efter din godhet,
    utplåna mina överträdelser
        efter din stora barmhärtighet.
Tvätta mig ren från min skuld,
    rena mig från min synd,
för jag känner mina överträdelser
    och min synd är alltid inför mig.
(B) Mot dig, just mot dig, har jag syndat
    och gjort det som är ont
        i dina ögon.
    Därför har du rätt när du talar,
        du är ren när du dömer.
(C) Ja, med skuld är jag född
    och med synd blev jag till
        i min moders liv.
Du älskar sanning i hjärtat,
    lär mig då vishet i mitt innersta.

(D) Rena mig med isop[b]
        så att jag blir ren,
    tvätta mig
        så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig höra fröjd och glädje,
    låt de ben du har krossat få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte
        från mina synder,
    utplåna all min skuld.
12 (E) Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
    och ge mig på nytt
        en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte från ditt ansikte
    och ta inte din helige Ande
        ifrån mig.
14 (F) Låt mig åter få glädjas
        över din frälsning
    och håll mig uppe
        med en villig[c] ande.
15 Jag ska lära överträdarna dina vägar
    så att syndare omvänder sig
        till dig.

16 (G) Rädda mig från blodskuld,
        Gud, du min frälsnings Gud,
    så ska min tunga jubla
        över din rättfärdighet.
17 Herre, öppna mina läppar,
    så ska min mun förkunna ditt lov.
18 (H) Slaktoffer gläder dig inte,
        annars skulle jag ge dig det,
    brännoffer vill du inte ha.
19 (I) Det offer Gud vill ha
        är en förkrossad ande.
    Ett förkrossat och bedrövat hjärta
        föraktar du inte, Gud.

20 Gör gott mot Sion i din nåd,
    bygg upp Jerusalems murar.
21 (J) Då ska du få glädjas åt rätta offer,
        brännoffer och heloffer.
    Då ska tjurar offras på ditt altare.

Footnotes

  1. 51:2 efter att han gått in till Bat-Seba   och begått äktenskapsbrott. Se 2 Sam 11-12.
  2. 51:9 isop   Ljungliknande växt som användes för reningsriter (t ex 4 Mos 19:18) och för påskalammets blod (2 Mos 12:22).
  3. 51:14 villig   Annan översättning: "generös" eller "furstlig" (så Septuaginta).