Herrens dom

50 (A) En psalm av Asaf.[a]

Gud, Herren Gud, har talat.
    Han kallar på jorden
        från öster till väster.
(B) Från Sion, skönhetens krona,
    visar sig Gud i glans.
(C) Vår Gud kommer,
        han tänker inte tiga.
    Förtärande eld går framför honom,
        kring honom rasar stormen.
(D) Han kallar på himlen där ovan
    och på jorden för att döma sitt folk:
"Samla till mig mina trogna
    som sluter förbund med mig
        genom offer."
Och himlarna förkunnar
        hans rättfärdighet,
    att Gud är den som dömer. Sela

"Hör, mitt folk, jag vill tala!
    Israel, jag vill vittna mot dig:
        Jag är Gud, din Gud.
Det är inte för dina slaktoffer
        jag går till rätta med dig,
    dina brännoffer är ständigt
        inför mig.
Jag vill inte ta tjurar från ditt hus
    eller bockar från dina fållor,
10 för skogens alla djur är mina,
    boskapen på de tusen bergen.
11 Jag känner alla fåglar på bergen[b],
    allt som rör sig på marken är mitt.
12 (E) Om jag vore hungrig
        skulle jag inte säga det till dig,
    för världen är min
        med allt vad den rymmer.
13 (F) Skulle jag äta tjurars kött
    eller dricka bockars blod?
14 (G) Nej, offra lovets offer till Gud,
    uppfyll dina löften
        till den Högste
15 (H) och ropa till mig på nödens dag.
    Jag ska rädda dig,
        och du ska ära mig."

16 (I) Men till den gudlöse säger Gud:
    "Hur kan du tala om mina stadgar
        och ta mitt förbund i din mun,
17 (J) du som hatar tillrättavisning
    och kastar mina ord bakom dig?
18 (K) Ser du en tjuv
        samtycker du med honom,
    med äktenskapsbrytare
        slår du följe.
19 Du sprider ondska med din mun
    och spinner svek med din tunga.
20 Du sitter och förtalar din bror,
    du smutskastar din mors son!
21 Sådant har du gjort
        och jag har tigit,
    då har du trott att jag är som du.
        Men jag ska straffa dig
            och låta dina ögon se det.

22 Tänk på detta,
        ni som glömmer Gud,
    så att jag inte sliter er i stycken
        utan räddning:
23 (L) Den som offrar lovets offer ärar mig,
    och den som ger akt på vägen[c]
        ska jag låta se Guds frälsning."

Footnotes

  1. 50:1 Asaf   Ansvarade för lovsången i helgedomen under kung David (1 Krön 16:5f). Angiven som författare till Ps 50, 73-83.
  2. 50:11 på bergen   Andra handskrifter (Septuaginta): "i skyn".
  3. 50:23 den som ger akt på vägen   Andra handskrifter (så Septuaginta): "detta är vägen, där".