Morgonbön under förföljelse

För körledaren, till flöjt. En psalm av David.

Hör mina ord, Herre,
    tänk på mina suckar[a]!
Lyssna när jag ropar,
        min kung och min Gud!
    Till dig går min bön.
(A) Herre, om morgonen
        hör du min röst,
    om morgonen vänder jag mig
        till dig och väntar.

(B) Du är inte en Gud
        som älskar ondska,
    den som är ond
        får inte bo hos dig.
De övermodiga består inte
        inför dina ögon,
    du hatar alla förbrytare.
(C) Du förgör dem som ljuger,
    Herren avskyr den som är
        blodtörstig och falsk.
Men genom din stora nåd
        får jag gå in i ditt hus,
    jag får tillbe i vördnad för dig,
        vänd mot ditt heliga tempel.

(D) Herre, led mig i din rättfärdighet
        för mina förföljares skull,
    jämna din väg för mig.
10 (E) Det finns ingen sanning
        i deras mun.
    Deras inre är fördärv,
        deras strupe är en öppen grav
            och sin tunga gör de hal.
11 (F) Döm dem skyldiga, Gud,
        låt deras planer bli deras fall!
    Driv bort dem
            för deras många brott,
        eftersom de gör uppror mot dig.

12 (G) Men alla som flyr till dig
    ska få glädjas,
        de ska jubla i evighet.
    Du beskyddar dem,
        de som älskar ditt namn
            ska få fröjdas i dig,
13 (H) för du, Herre,
        välsignar den rättfärdige.
    Du täcker honom med nåd
        som en sköld.

Footnotes

  1. 5:2 suckar   Annan översättning: "tankar".

Bible Gateway Sponsors