De rikas framgång är kort

49 För körledaren. En psalm av Koras söner.

Hör detta, alla folk!
    Lyssna, alla som lever i världen,
både låg och hög,
    rik som fattig.
Min mun ska tala vishet,
    mitt hjärtas tanke
        ska vara förstånd.
(A) Jag vänder mitt öra till visdomsord,
    jag tyder min gåta
        till harpans toner.

Varför vara rädd
        under olyckans dagar
    när mina förföljares[a] ondska
        omger mig?
De litar till sina ägodelar
    och stoltserar
        med sin stora rikedom.
Men ingen kan köpa sin broder fri
    eller ge Gud lösepenning
        för honom.
Hans själs lösen är dyr,
    den kan inte betalas till evig tid
10 så att han får leva för alltid
    och aldrig se förgängelsen.

11 (B) Nej, man ser att de visa dör,
    att både dårar och oförnuftiga
        går under
    och lämnar sin rikedom åt andra.
12 De tror att deras hus
        ska bestå[b] för evigt,
    deras boningar
        från släkte till släkte.
    De uppkallar sina marker
        efter sina namn.
13 (C) Men människan i all sin härlighet
        har inte bestånd[c],
    hon liknar djuren som förgås.

14 Så går det dem
        som litar till sig själva[d]
    och deras efterföljare
        som gillar deras ord. Sela
15 Som får drivs de ner i dödsriket,
        döden blir deras herde[e].
    De rättfärdiga ska råda över dem
        när morgonen gryr.
    Deras gestalt tynar bort i dödsriket,
        de får ingen upphöjd boning.
16 (D) Men Gud ska friköpa min själ
        från dödsrikets våld,
    han ska ta emot mig. Sela

17 Bli inte imponerad när någon blir rik,
    när hans hus växer i härlighet,
18 (E) för han får inget med sig i döden,
    hans härlighet följer inte
        med honom ner.
19 Även om han skattar sig lycklig
        under livet
    och får beröm när han gör det gott
        för sig själv,
20 så går hans själ till sina fäder,
    till dem som aldrig mer ser ljuset.

21 En människa som i all sin härlighet
        inte har förstånd,
    hon liknar djuren som förgås.

Footnotes

  1. 49:6 förföljares   Annan översättning: "bedragares".
  2. 49:12 De tror att deras hus ska bestå   Andra handskrifter (så Septuaginta): "Deras gravar förblir deras hus".
  3. 49:13 bestånd   Andra handskrifter (Septuaginta): "förstånd" (jfr vers 21).
  4. 49:14 litar till sig själva   Annan översättning: "är dåraktiga".
  5. 49:15 blir deras herde   Annan översättning: "förtär dem".