Kungens heliga stad

48 [a]En sång, en psalm av Koras söner.

(A) Stor är Herren och högt lovad
    i vår Guds stad,
        på sitt heliga berg.
(B) Skönt höjer det sig,
        hela jordens fröjd,
    Sions berg längst upp i norr[b],
        den store kungens stad.
(C) Gud bor i dess borgar,
    känd som en tillflykt.

(D) Se, kungarna slog sig ihop,
    de ryckte fram tillsammans.
De såg, de häpnade,
    förskräcktes och flydde.
De greps där av bävan,
    av vånda som en födande kvinna,
(E) som när östanvinden krossade
    Tarshishskeppen[c].
Det vi har hört om,
        det fick vi se
    i Herren Sebaots stad,
        i vår Guds stad.
    Gud bevarar den till evig tid. Sela

10 Vi tänker, o Gud, på din nåd
    här i ditt tempel.
11 Liksom ditt namn, o Gud,
        når ditt lov till jordens ändar.
    Din högra hand
        är full av rättfärdighet.
12 Sions berg gläder sig,
    Juda döttrar[d] jublar
        över dina domar.

13 Tåga runt Sion,
    vandra omkring det,
        räkna dess torn!
14 Lägg märke till dess murar,
        gå igenom dess borgar
    så att ni kan berätta
        för kommande släkten
15 (F) att sådan är Gud, vår Gud,
        alltid och för evigt.
    Han ska leda oss bortom döden[e].

Footnotes

  1. Ps 48 sjöngs enligt Mishna varje måndag i templet av leviternas kör.
  2. 48:3 längst upp i norr   Psalmisten skildrar Sion som Guds boning med en bild från den ugaritiska myten, där gudarnas boning är förlagd till det nordliga berget Safon (hebreiska för "norr").
  3. 48:8 Tarshishskeppen   Handelsflotta som förliste på Josafats tid (se 2 Krön 20:36f).
  4. 48:12 Juda döttrar   Troligen Juda lands städer utanför moderstaden Jerusalem.
  5. 48:15 bortom döden   Annan översättning (så Septuaginta): "i evighet".