Gud är kung

47 För körledaren. En psalm av Koras söner.

(A) Klappa händer, alla folk,
    ropa till Gud med jublande röst!
(B) Herren, den Högste, är fruktad,
    en stor kung över hela jorden.
(C) Han lägger folk under oss,
    folkslag under våra fötter.
Han utväljer åt oss vår arvedel,
    hans älskade Jakobs stolthet. Sela

(D) Gud har farit upp under jubel,
    Herren under basuners ljud.
Lovsjung Gud, lovsjung!
    Lovsjung vår kung, lovsjung,
för Gud är kung över hela jorden.
    Lovsjung med vishet[a]!

(E) Gud är kung över folken,
    Gud sitter på sin heliga tron.
10 (F) Folkens främsta samlas
        som Abrahams Guds folk,
    för jordens sköldar[b] tillhör Gud.
        Högt är han upphöjd.

Footnotes

  1. 47:8 vishet   Annan översättning: "en vishetspsalm" (hebr. maskíl, Ps 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 143).
  2. 47:10 sköldar   Dvs ledare, beskyddare (jfr Ps 84:10).