Psalm 46

Gud är vår borg

För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.[a]

Gud är vår tillflykt och vår starkhet,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar
och bergen störtar ner i havsdjupet,
om än havets vågor brusar och svallar,
så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad,
åt den Högstes heliga boning.
Gud bor där inne, den vacklar inte,
Gud hjälper den när morgonen gryr.
Hednafolken larmar, riken vacklar,
han låter sin röst höras,
    då smälter jorden.
Herren Sebaot är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Kom och skåda Herrens verk!
    Gärningar som väcker häpnad[b] gör han på jorden.
10 Han stillar strider över hela jorden,
bågen bryter han sönder och bräcker spjutet,
vagnarna bränner han upp i eld.
11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken,
    upphöjd på jorden."
12 Herren Sebaot är med oss,
    Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Footnotes

  1. Psaltaren 46:1 till alamót Ordagrant: "till unga kvinnor", förmodligen en musikalisk term eller namnet på en melodi.
  2. Psaltaren 46:9 Gärningar som väcker häpnad Annan översättning: "Ödeläggelser".

Bible Gateway Sponsors