Psalm 43

Fortsättning av föregående psalm

Skaffa mig rätt, Gud,
    för min talan mot ett kärlekslöst folk.
Rädda mig från falska och orättfärdiga människor.
Ty du, Gud, är min starkhet,
    varför har du förkastat mig?
Varför måste jag gå sörjande,
    ansatt av fiender?
Sänd ditt ljus och din sanning.
    Må de leda mig,
må de föra mig till ditt heliga berg,
    till dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare,
    till Gud, som är min glädje och fröjd,
och tacka dig på harpa,
    Gud, min Gud!

Varför är du så bedrövad, min själ,
    och varför så orolig i mig?
Sätt ditt hopp till Gud,
    ty jag skall åter få tacka honom,
min frälsning och min Gud.