ANDRA BOKEN

Själens längtan efter Gud

42 (A) För körledaren. En vishetspsalm

av Koras söner.[a]

Som hjorten längtar till vattenbäckar,
    så längtar min själ efter dig, o Gud.
(B) Min själ törstar efter Gud,
        efter den levande Guden.
    När får jag komma och träda fram
        inför Guds ansikte?

(C) Mina tårar är min mat
        dag och natt.
    Ständigt säger man till mig:
        "Var är din Gud?"
Jag utgjuter min själ
    och minns hur jag gick
        bland folket,
    hur jag vandrade med dem
        till Guds hus,
    med jubelrop och tacksägelse
        i skaran av högtidsfirare.

(D) Varför så bedrövad, min själ,
    varför så orolig i mig?
        Hoppas på Gud.
    Jag ska åter få tacka honom,
        min frälsning och min Gud.

(E) Min själ är bedrövad i mig.
    Därför tänker jag på dig
        i Jordans land
    och på Hermons höjder,
        på Misars berg[b].[c]
(F) Djup ropar till djup
        i dånet av dina vattenfall.
    Alla dina svallande böljor
        sköljer över mig.

(G) Om dagen sänder Herren sin nåd,
    och om natten
        är hans sång hos mig,
    en bön till mitt livs Gud.

10 (H) Jag vill säga till Gud, min klippa:
        "Varför har du glömt mig?
    Varför måste jag gå sörjande,
        trängd av fiender?"
11 (I) Det är som att man krossar mina ben
        när mina fiender hånar mig
    och ständigt frågar mig:
        "Var är din Gud?"

12 (J) Varför så bedrövad, min själ,
    varför så orolig i mig?
        Hoppas på Gud.
    Jag ska åter få tacka honom,
        min frälsning och min Gud.

Footnotes

  1. 42:1 Koras söner   Avdelning bland leviterna som tjänstgjorde med lovsång i templet (2 Krön 20:19). Angivna som författare till Ps 42-49, 84-85, 87.
  2. 42:6f tacka honom, min frälsning och min Gud. 7Min själ   Andra handskrifter: "tacka honom för hans frälsning. 7Min Gud, min själ". Jfr dock 42:12, 43:5.
  3. 42:7 Misars berg   Annan översättning (så Septuaginta): "det lilla berget", kanske en mindre topp i Hermonmassivet.