Add parallel Print Page Options

För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David.

När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.

I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom.

Vredgens, men synden icke; eftersinnen i edra hjärtan, på edra läger, och varen stilla. Sela.

Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.

Många säga: »Vem skall låta oss se det gott är?» Upplyft du över oss ditt ansiktes ljus, o HERRE.

Du giver mig glädje i hjärtat, större än andras, när de få säd och vin i myckenhet.

I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.