Aftonbön i nöd

För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

Svara mig när jag ropar,
        min rättfärdighets Gud!
    När jag är trängd ger du mig rum.
        Förbarma dig över mig
            och hör min bön!

Höga herrar,
    hur länge ska ni kränka
        min heder?
    Hur länge ska ni älska tomhet
        och jaga efter lögn? Sela

Ni ska veta hur underbart
        Herren tar till sig sin trogne,
    Herren hör när jag ropar
        till honom.
(A) Grips ni av vrede, synda inte!
    Tänk efter i era hjärtan på er bädd
        och var stilla. Sela

(B) Bär fram rätta offer
    och lita på Herren.
(C) Många säger:
        "Vem kan visa oss det goda?"
    Låt ditt ansiktes ljus
        lysa över oss, Herre!
Du har gett mig glädje i hjärtat,
    mer än när andra får säd och vin
        i mängd.
(D) I frid kan jag lägga mig ner
        och sova[a],
    för bara du, Herre,
        låter mig bo i trygghet.

Footnotes

  1. 4:9 bara du, Herre, låter mig bo i trygghet   Annan översättning: "du, Herre, låter mig bo för mig själv i trygghet".

Bible Gateway Sponsors