De gudlösas skenbara lycka

37 [a](A) Av David.

אAlef

Gräm dig inte över de onda,
    avundas inte dem som gör orätt.
(B) Snart torkar de bort[b] som gräs,
    vissnar som gröna växter.

בBeth

Lita på Herren och gör det goda,
    bo i landet och lev i[c] trofasthet,
        och ha din glädje i Herren.
    Då ska han ge dig
        vad ditt hjärta begär.

גGimel

(C) Anförtro din väg åt Herren
        och lita på honom.
    Han ska göra det.
(D) Han ska låta din rättfärdighet
        gå fram som ljuset,
    din rätt som middagssolen.

דDaleth

(E) Var stilla inför Herren
        och vänta på honom.
    Gräm dig inte över den
        som har framgång,
            som gör upp onda planer.

הHe

(F) Släpp vreden och lämna ilskan.
    Gräm dig inte,
        det för bara ont med sig.
De onda ska utrotas,
    men de som hoppas på Herren
        ska ärva landet.

וWaw

10 (G) Ännu en liten tid,
        så finns där ingen gudlös.
    När du ser på hans plats
        är han borta.
11 (H) Men de ödmjuka ska ärva landet
    och njuta stor frid.

זZajin

12 (I) Den gudlöse smider planer
        mot den rättfärdige,
    han gnisslar tänder mot honom.
13 (J) Men Herren ler åt honom,
    för han ser att hans stund kommer.

חHeth

14 De gudlösa drar svärdet
        och spänner sin båge
    för att fälla den svage och fattige,
        för att slakta dem
            som går på rätta vägar.
15 Men deras svärd
        ska gå in i deras eget hjärta,
    och deras bågar ska brista.

טTeth

16 (K) Bättre det lilla som en rättfärdig har
    än många gudlösas rikedom.
17 (L) De gudlösas armar ska brytas,
    men Herren stöder de rättfärdiga.

יJod

18 (M) Herren känner
        de oskyldigas dagar,
    deras arvslott består för evigt.
19 (N) De behöver inte skämmas
        i onda tider,
    i hungerns dagar blir de mättade.

כKaf

20 (O) Men de gudlösa ska gå under.
    Herrens fiender försvinner
        som ängarnas prakt,
            de försvinner som rök[d].

לLamed

21 (P) Den gudlöse lånar
        och betalar inte tillbaka,
    men den rättfärdige är barmhärtig
        och generös.
22 (Q) De Herren välsignar
        ska ärva landet,
    men de han förbannar ska utrotas.

מMem

23 Med Herren
    blir en mans steg fasta
        och han gläds över hans väg.
24 (R) Om han faller ramlar han inte,
    för Herren håller hans hand.

נNun

25 Ung har jag varit
        och nu är jag gammal,
    men aldrig har jag sett
        en rättfärdig övergiven
    eller hans barn tigga om bröd.
26 (S) Han är alltid barmhärtig
        och lånar ut,
    och hans barn är till välsignelse.

סSamek

27 (T) Undvik det onda
        och gör det goda,
    så får du bo kvar för evigt.
28 (U) Herren älskar det rätta,
    han överger inte sina trogna.

עAjin

De blir bevarade för evigt,
    men de gudlösas ättlingar
        blir utrotade.
29 De rättfärdiga ska ärva landet
    och bo där för evigt.

פPe

30 (V) Den rättfärdiges mun talar vishet,
    hans tunga säger det som är rätt.
31 (W) Han har sin Guds undervisning
        i hjärtat,
    hans steg vacklar inte.

צTsade

32 (X) Den gudlöse spejar
        på den rättfärdige
    och söker tillfälle att döda honom.
33 (Y) Men Herren utlämnar honom inte
        i hans hand
    och låter honom inte bli fälld
        i rätten.

קQof

34 (Z) Hoppas på Herren
        och håll dig på hans väg,
    så upphöjer han dig
        och du får ärva landet.
    Du ska se hur de gudlösa utrotas.

רResh

35 (AA) Jag såg en gudlös tyrann,
    han bredde ut sig
        som ett frodigt rotat träd.[e]
36 (AB) Men han försvann
        och nu är han borta,[f]
    jag sökte honom
        men fann honom inte.

שShin

37 (AC) Betrakta den oskyldige,
        se på den ärlige,
    det finns en framtid
        för fridens man.
38 (AD) Men syndarna går alla under,
    de gudlösas framtid blir avskuren.

תTaw

39 (AE) De rättfärdigas frälsning
        kommer från Herren,
    han är deras borg i nödens tid.
40 (AF) Herren hjälper dem och befriar dem,
    han befriar dem från de gudlösa
        och frälser dem,
    för de tar sin tillflykt till honom.

Footnotes

  1. Ps 37 Alfabetisk psalm: versgrupperna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
  2. 37:2 torkar de bort   Annan översättning: "klipps de av".
  3. 37:3 lev i   Annan översättning: "lev av".
  4. 37:20 som rök   Andra handskrifter: "i rök".
  5. 37:35 som ett frodigt rotat träd   Andra handskrifter (Septuaginta): "som cedrarna på Libanon".
  6. 37:36 han försvann   Andra handskrifter (Septuaginta): "jag gick förbi".