Add parallel Print Page Options

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

37 Av David.

Upprörs inte över de onda,
    avundas inte dem som gör orätt.
Snart vissnar de bort som gräset
    och försvinner som gröna växter.

Förtrösta på Herren och gör det goda,
    så kommer du att få leva i trygghet i landet.
Gläd dig i Herren!
    Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,
    för han ska göra det.
Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,
    din rättvisa som middagssolen.

Var stilla inför Herren, vänta på honom.
    Upprörs inte över den framgångsrike
som genomför sina intriger.

Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!
    Reta inte upp dig, för det medför bara ont.
De som gör ont ska utrotas,
    men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10 Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,
    och du söker på hans plats, men han finns inte där.
11 Men de ödmjuka får ärva landet
    och glädjas åt stor frid[a].

12 Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige
    och biter samman sina tänder mot honom.
13 Men Herren ler åt honom,
    för han ser hans dag komma.

14 De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar
    för att slå ner de fattiga och förtryckta,
    slakta dem som är uppriktiga.
15 Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,
    och alla deras bågar ska brytas sönder.

16 Den rättfärdiges små ägodelar är bättre
    än många gudlösas rikedom[b].
17 De gudlösas makt ska brytas,
    men Herren stöder de rättfärdiga.

18 Herren känner till de frommas levnadsdagar,
    och deras arv består för evigt.
19 De kommer inte på skam i onda tider,
    i tider av hunger har de gott om mat.

20 Men de gudlösa går under,
    Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,
de försvinner som rök.

21 Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.
    Den rättfärdige är generös med sina gåvor.
22 De som välsignas av Herren ska ärva landet,
    men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23 Herren gör människans steg stadiga,
    han gläder sig över hennes väg.
24 Om hon snubblar faller hon inte,
    för Herren fattar hennes hand.

25 Jag har varit ung och är nu gammal,
    men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,
    ej heller hans barn tigga om bröd.
26 Han är alltid generös och lånar ut till andra,
    och hans barn är till välsignelse[c].

27 Vänd dig bort från det onda och gör det goda,
    så får du bo där för evigt.
28 Herren älskar rättvisa,
    och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,
    men de gudlösas efterkommande ska förgås.
29 De rättfärdiga ska få ärva landet
    och bo där för all framtid.

30 Den rättfärdiges mun talar visdom
    och hans tunga det som är rätt.
31 Hans Guds lag finns i hans inre,
    och hans fötter vacklar inte.

32 Den gudlöse spionerar på den rättfärdige
    och söker tillfälle att döda honom.
33 Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld
    och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34 Vänta på Herren och håll dig på hans väg.
    Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.
När de onda utrotas, ska du få se det.

35 Jag såg en gudlös våldsverkare,
    som bredde ut sig likt ett frodigt träd.[d]
36 Men det var snart över och han var borta.
    Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37 Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige
    – det finns en framtid för fridens man!
38 Men syndarna förgås allesammans,
    och de gudlösas framtid skärs av.

39 De rättfärdigas räddning kommer från Herren,
    han är deras fästning i nödens tid.
40 Herren hjälper och befriar dem,
    han befriar dem från de gudlösa
och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.

Footnotes

  1. 37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv.
  2. 37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom.
  3. 37:26 Eller …hans barn är välsignade.
  4. 37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.