Add parallel Print Page Options

Lovprisning till Skaparen och Herren

33 Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
    för det hör till de rättsinniga att prisa honom!
Prisa Herren med lyra,
    sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!
Sjung en ny sång för honom,
    spela ljuvligt och ropa av glädje!

Herrens ord är tillförlitligt,
    allt han gör sker i trofasthet.
Han älskar rätt och rättfärdighet.
    Jorden är full av Herrens nåd.

Genom Herrens ord blev himlarna till,
    dess här genom hans muns ande.
Han samlade havsvattnen till en plats,
    han lade djupen där de skulle förvaras.
Låt alla i hela världen frukta Herren,
    alla jordens invånare visa vördnad för honom.
För han talade, och det blev till,
    han befallde, och det stod där.

10 Herren gör folkens planer om intet,
    han avvisar deras målsättningar.
11 Herrens plan består för evigt,
    hans avsikter från generation till generation.

12 Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,
    det folk som han har utvalt till sitt eget!
13 Från himlen blickar Herren ner,
    han ser varje människa.
14 Han betraktar från sin boning
    alla som bor på jorden,
15 han som har skapat allas hjärtan
    och vakar över allt de gör.

16 Ingen kung kan räddas av en stor armé,
    ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.
17 Stridshästar ger falska hopp om räddning.
    De är starka, men de kan inte rädda någon.
18 Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom
    och hoppas på hans nåd.
19 Han räddar dem från döden
    och håller dem vid liv under hungersnöd.

20 Vi väntar på Herren,
    han är vår hjälp och sköld.
21 I honom har vi vår innerliga glädje.
    Vi förtröstar på hans heliga namn.
22 Herre, låt din nåd vila över oss,
    för vi hoppas bara på dig.