Psalm 32

Syndabekännelse och förlåtelse

En läropsalm av David.

Salig är den som fått sin överträdelse förlåten,
sin synd övertäckt.
Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd
och som i sin ande är utan svek.

Så länge jag teg
    förtvinade mina ben vid min ständiga klagan.
Dag och natt var din hand tung över mig,
min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.
Då uppenbarade jag min synd för dig,
jag dolde inte min missgärning.
    Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna.
Om än stora vattenfloder kommer
    skall de inte nå dem.
Du är mitt beskydd,
    för nöd bevarar du mig,
med frälsningens jubel omger du mig. Sela.

Jag vill lära dig och undervisa dig
    om den väg du skall vandra,
jag vill ge dig råd
    och låta mitt öga vaka över dig.
Var inte utan förstånd, som en häst eller mula,
som man måste tämja med töm och betsel,
för att de skall komma till dig.

10 Den ogudaktige har många plågor,
men den som förtröstar på Herren
    omger han med nåd.
11 Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga,
jubla, alla ni rättsinniga!