Bön om hjälp mot fiender

(A) En psalm av David när han flydde för sin son Absalom[a].

(B) Herre, hur många är inte
        mina fiender!
    Många reser sig mot mig,
många säger om min själ:
    "Han får ingen frälsning
        hos Gud." Sela[b]

(C) Men du, Herre, är en sköld
        runt omkring mig.
    Du är min ära,
        du lyfter mitt huvud.
(D) Jag ropar högt till Herren,
    och han svarar mig
        från sitt heliga berg. Sela

(E) Jag lade mig ner och somnade,
    jag vaknade igen,
        för Herren stöder mig.
(F) Jag fruktar inte tiotusen man
    som omringar mig från alla håll.

(G) Res dig, Herre!
        Fräls mig, min Gud!
    Du slår alla mina fiender på kinden[c],
        du krossar de gudlösas tänder.
(H) Frälsningen finns hos Herren.
    Låt din välsignelse vila
        över ditt folk! Sela

Footnotes

  1. 3:1 Absalom   gjorde uppror och fick med sig merparten av folket. Se 2 Sam 16:14f.
  2. 3:3 Sela   Musikalisk anvisning som troligen motsvarade ett solo eller mellanspel (så Septuaginta), eller möjligen repris.
  3. 3:8 kinden   Annan översättning: "käften".