Bön om beskydd

28 (A) Av David.

Till dig, Herre, ropar jag.
    Min klippa, var inte stum
        mot mig!
    Om du är tyst mot mig,
        blir jag som de
            som går ner i graven.
(B) Hör min bön om nåd
        när jag ropar till dig,
    när jag lyfter mina händer
        mot det allra heligaste
            i din helgedom.

(C) Släpa inte bort mig
        med gudlösa och förbrytare,
    med dem som talar vänligt
        med sin nästa
    men har ondska i sitt hjärta.
(D) Löna dem för deras handlingar,
        för deras onda gärningar.
    Löna dem för deras händers verk,
        ge dem för det de har gjort,
(E) för de bryr sig inte om
    Herrens gärningar,
        hans händers verk.
    Därför ska han riva ner dem
        och inte bygga upp dem.

Lovad är Herren,
    för han har hört mina böner
        om nåd!
(F) Herren är min styrka
        och min sköld.
    På honom litar mitt hjärta,
        jag får hjälp
            och mitt hjärta jublar.
    Honom vill jag tacka
        med min sång.

(G) Herren är sitt folks styrka,
    han är ett frälsningens värn
        för sin smorde.
(H) Fräls ditt folk
        och välsigna din arvedel!
    Var deras herde
        och bär dem för evigt.