Psalm 28

Bön om beskydd och tack för räddning

Av David.

Till dig, Herre, ropar jag,
    min klippa, var ej stum mot mig.
Om du är tyst mot mig,
    blir jag lik dem som far ner i graven.
Hör mina böners ljud
    när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
    mot det innersta i din helgedom.
För inte bort mig med ogudaktiga
    och med ogärningsmän,
som talar vänligt med sin nästa
    men har ondska i sina hjärtan.
Löna dem efter deras handlingar,
    efter deras onda gärningar.
Löna dem efter deras händers verk,
    vedergäll dem för vad de har gjort.
Ty de ger inte akt på Herrens gärningar,
på hans händers verk.
    Därför skall han slå ner dem
och inte mer bygga upp dem.

Välsignad vare Herren,
    ty han har hört mina böner om nåd.
Herren är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta.
    Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.
Jag vill tacka honom med min sång.
Herren är sitt folks styrka,
    ett frälsningens värn är han för sin smorde.
Fräls ditt folk
    och välsigna din arvedel,
var deras herde och bär dem för evigt!