Gemenskap med Herren

27 (A) Av David.

Herren är mitt ljus
    och min frälsning.
        Vem skulle jag frukta?
    Herren försvarar mitt liv.
        Vem skulle jag vara rädd för?
När de onda kommer emot mig
        för att sluka mig,
    mina motståndare och fiender,
        då ska de själva snava och falla.
(B) Om en här belägrar mig
        räds inte mitt hjärta,
    om krig bryter ut mot mig
        är jag ändå trygg.

(C) Ett har jag begärt av Herren,
        detta söker jag:
    att få bo i Herrens hus
        i alla mina livsdagar,
    för att se Herrens ljuvlighet
        och söka honom i[a] hans tempel.
(D) Han gömmer mig i sin hydda
        på olyckans dag,
    han beskyddar mig i sitt tält,
        han för mig upp på klippan.
Nu är mitt huvud högt
        över mina fiender omkring mig.
    Jag vill offra jublets offer i hans tält,
        jag vill sjunga och spela
            till Herren.

Herre, hör min röst när jag ropar,
    förbarma dig över mig
        och svara mig!
(E) Mitt hjärta tänker på ditt ord:
        "Sök mitt ansikte!"[b]
    Ditt ansikte, Herre, söker jag.

(F) Dölj inte ditt ansikte för mig,
    avvisa inte din tjänare i vrede,
        du som har varit min hjälp.
    Släpp mig inte, överge mig inte,
        du min frälsnings Gud.
10 Om min far och min mor
        överger mig,
    tar Herren emot mig.
11 (G) Visa mig, Herre, din väg,
    led mig på en jämn stig
        för mina förföljares skull.
12 (H) Utlämna mig inte
        åt mina fienders vilja,
    för falska vittnen stiger fram
        mot mig och andas våld.

13 (I) Jag är viss om att få se
    Herrens godhet
        i de levandes land.
14 (J) Hoppas på Herren,
    var stark och modig i ditt hjärta
        och hoppas på Herren!

Footnotes

  1. 27:4 söka honom i   Annan översättning: "besöka".
  2. 27:8 tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte!"   Andra handskrifter: "säger om dig: Sök hans ansikte!".

Bible Gateway Sponsors