Den gode herden

23 (A) En psalm av David.

Herren är min herde,
    mig ska inget fattas.
(B) Han låter mig vila på gröna ängar,
    han för mig till vatten
        där jag finner ro.
(C) Han ger liv åt[a] min själ,
    han leder mig på rätta vägar
        för sitt namns skull.

(D) Även om jag vandrar
    i dödsskuggans dal
        fruktar jag inget ont,
    för du är med mig.
        Din käpp och stav[b],
            de tröstar mig.
(E) Du dukar för mig ett bord
        i mina fienders åsyn,
    du smörjer mitt huvud med olja[c]
        och låter min bägare flöda över.
(F) Ja, godhet och nåd ska följa mig
        i alla mina livsdagar,
    och jag ska bo i[d] Herrens hus
        för alltid.

Footnotes

  1. 23:3 ger liv åt   Annan översättning (så Septuaginta): "återför", "omvänder".
  2. 23:4 käpp och stav   Den kraftigare käppen var ett skydd mot vilda djur, staven ett stöd på vandringen.
  3. 23:5 smörjer mitt huvud med olja   Hedersbetygelse som visas en välkommen gäst (jfr Luk 7:46).
  4. 23:6 bo i   Annan översättning: "återvända till".