Herrens hjälp till kungen

21 För körledaren. En psalm av David.

(A) Herre, kungen gläds
        över din makt,
    hur högt jublar han inte
        över din frälsning!
(B) Du ger honom
        vad hans hjärta begär,
    du nekar honom inte
        vad hans läppar ber om. Sela

(C) Du möter honom
        med rika välsignelser,
    du sätter en krona av rent guld
        på hans huvud.
(D) Han bad dig om liv
        och du gav honom det,
    långt liv i evigheters evighet.
Stor blir hans ära
        genom din frälsning,
    majestät och härlighet
        skänker du honom.
(E) Du gör honom till välsignelse
        för evigt,
    du fyller honom med glädje
        inför ditt ansikte,
(F) för kungen litar på Herren.
    Genom den Högstes nåd
        ska han inte vackla.

Din hand ska nå alla dina fiender,
    din högra hand ska nå
        dem som hatar dig.
10 (G) Du ska sätta dem
    som i en glödande ugn
        när du visar ditt ansikte.
    Herren ska sluka dem i sin vrede,
        eld ska förtära dem.
11 (H) Du ska utrota deras livsfrukt
        från jorden,
    deras avkomma
        från människors barn,
12 för de ville dra ondska över dig,
    de smidde listiga planer
        men förmår ingenting.
13 (I) Du ska driva dem tillbaka,
    du ska sikta med din båge
        mot deras ansikten.

14 Res dig[a], Herre, i din makt!
    Vi vill spela och sjunga
        om din väldiga kraft.

Footnotes

  1. 21:14 Res dig   Annan översättning: "Var upphöjd".