Guds Son och hans motståndare

(A) Varför är hednafolken i uppror?
    Varför tänker folken
        tomma tankar?
(B) Jordens kungar reser sig
    och furstarna gaddar ihop sig
        mot Herren och hans Smorde[a]:[b]
(C) "Vi sliter sönder deras band
    och kastar av oss deras rep!"

(D) Han som tronar i himlen ler,
    Herren gör narr av dem.
Så talar han till dem i sin vrede,
    slår dem med skräck
        i sin glödande harm:
(E) "Det är jag som har insatt min kung
    på Sion, mitt heliga berg."

(F) Jag vill förkunna Herrens beslut,
        han sade till mig:
    "Du är min Son,
        jag har fött dig i dag.[c]
(G) Be mig, så ger jag dig
    hednafolken till arvedel
        och hela jorden till egendom.
(H) Du ska krossa[d] dem med järnspira,
    slå sönder dem som lerkärl."[e]

10 Var nu kloka, ni kungar,
    ta varning, ni domare[f] på jorden!
11 (I) Tjäna Herren med fruktan
    och gläd er med bävan!
12 (J) Ge Sonen hyllningskyss,
    så att han inte vredgas
        och ni går under på er väg,
    för hans vrede
        kan snabbt blossa upp.
    Saliga är alla som flyr till honom.

Footnotes

  1. 2:1f Citeras av apostlarna i Apg 4:25-26 som profetia om komplotten mot Jesus.
  2. 2:2 Smorde   Hebr. "Messias", på grekiska "Kristus", Guds utlovade frälsare, kung och profet.
  3. 2:7 Citeras av Paulus i Apg 13:33 och i Hebr 1:5, 5:5 som profetia om Jesu ställning som Guds Son.
  4. 2:9 Citeras av Jesus i Upp 2:27-28.
  5. 2:9 krossa   Annan översättning: "valla" (så Septuaginta, jfr Upp 2:27).
  6. 2:10 domare   Annan översättning: "ledare".