Add parallel Print Page Options

Kungens tacksägelse

(2 Sam 22:1-51)

18 För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren, när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Sauls våld.

Herre, vad jag älskar dig, du min styrka!

Herren är min klippa,
    han är min borg, min räddare.
Han är min Gud, min tillflykts klippa.
    Han är min sköld och min frälsnings horn[a], mitt värn.
När jag ropar till Herren,
    han som är värd allt pris,
    räddar han mig från alla mina fiender.
Dödens snaror omgav mig,
    fördärvets strömmar sköljde över mig.
Dödsrikets band omgav mig,
    dödens snaror föll över mig.
I min förtvivlan vädjade jag till Herren,
    ropade till min Gud, och han hörde mig i sitt tempel.
    Mitt rop nådde hans öron.

Då darrade jorden och bävade,
    bergens grundvalar skakade.
    De skälvde, för han var vred.
Rök vällde fram ur hans näsborrar
    och eldslågor slog ut från hans mun.
    Han sprutade glöd.
10 Han sänkte ner himlen
    och kom ner med mörka moln under sina fötter.
11 Han red på en kerub och flög,
    med vindens vingar svävade han fram.
12 Han dolde sig inne i mörkrets tält som omslöt honom:
    mörka vatten, tjocka regnmoln.
13 I ljuset av hans närvaro bröt molnen fram,
    med hagel och klot av eld.
14 Herren dundrade i himlen.
    Den Högste lät sin stämma höras
    med hagel och klot av eld.
15 Han sköt sina pilar och skingrade dem,
    han lät blixtar i mängd ljunga och förvirrade dem.
16 Vattnens bäddar visade sig,
    jordens grund blev synlig på din tillrättavisning, Herre,
för din vredes stormvind.

17 Från höjden sträckte han ner sin hand, grep tag i mig
    och drog mig upp ur det djupa vattnet.
18 Han räddade mig från mina mäktiga fiender,
    från dem som var starkare än jag.
19 De anföll mig på min olyckas dag,
    men Herren blev mitt stöd.
20 Han ledde mig till en rymlig plats,
    han räddade mig,
    för han älskar mig.

21 Eftersom jag hade handlat rättfärdigt och rent
    belönade Herren mig.
22 Jag har följt Herrens vägar.
    Jag har inte avfallit och vänt mig bort ifrån min Gud.
23 Jag har noga hållit hans lagar
    och aldrig överträtt någon enda av dem.
24 Jag har varit fläckfri inför honom
    och aktat mig för att synda.
25 Därför har Herren belönat min rättfärdighet,
    mina händers renhet inför honom.

26 Du är trogen mot den som är trogen.
    Du är pålitlig för den som är pålitlig.
27 Du visar dig ren mot den rene,
    men den som sviker möter du med list.
28 Du räddar det folk som är förnedrat,
    men du förödmjukar de stolta.
29 Du låter mitt ljus lysa, Herre, min Gud,
    förvandlar mitt mörker till ljus.
30 Med din hjälp kan jag anfalla en här,
    med min Gud störta fram mot en mur.

31 Guds väg är fullkomlig.
    Alla Herrens ord är sanna.
    Han är en sköld för alla som tar sin tillflykt till honom.
32 Vem är Gud utom Herren?
    Vem är en klippa utom vår Gud?
33 Gud ger mig kraft
    och hjälper mig att vandra på den rätta vägen.
34 Han gör mig säker på foten som en hind,
    och ställer mig uppe på bergen.
35 Han ger mig skicklighet i striden
    och lär mig hur jag ska spänna bågen.
36 Du gav mig din frälsnings sköld.
    Din högra hand stödde mig
    och när du svarade mig, stärkte du mig[b].
37 Du gav mig fotfäste,
    så att jag aldrig behövde snava.

38 Jag förföljde mina fiender
    och hann upp dem,
och jag vände inte om
    förrän alla hade förintats.
39 Jag krossade dem, så att de inte kunde resa sig.
    Jag trampade ner dem fullständigt.
40 Du gav mig styrka till att strida.
    Mina fiender föll besegrade framför mina fötter.
41 Du drev mina fiender på flykten.
    Jag har utplånat dem allesammans.
42 De ropade på hjälp,
    men ingen räddade dem.
De ropade på Herren,
    men han svarade inte.
43 Jag krossade dem till dammkorn.
    Jag trampade ner dem som smuts på gatan.

44 Du räddade mig då jag anfölls av folken.
    Du gjorde mig till ledare över folken,
    även främlingar kom och betjänade mig.
45 Främlingar kom krypande till mig.
    När jag talade till dem, lydde de.
46 Främlingars mod försvann,
    och darrande kom de ut ur sina fästen.

47 Herren lever! Prisad vare han,
    min klippa, upphöjd vare min frälsnings Gud!
48 Gud låter mig hämnas mina fiender,
    och lägger folken under mig.
49 Du räddar mig undan mina fiender.
    Du låter dem inte få tag på mig,
    utan skyddar mig från dessa våldsmän.
50 Därför vill jag prisa dig bland folken, Herre,
    och sjunga till din ära!

51 Han ger stora segrar till sin smorde kung.
    Han är nådig mot David
och hans ättlingar för evigt.

Footnotes

  1. 18:3 Genomgående i Psaltaren är horn en bild för ära, makt och styrka.
  2. 18:36 En annan möjlig betydelse är: din omtanke stärkte mig.