Add parallel Print Page Options

16 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.