Add parallel Print Page Options

En avslutande lovsång

150 Halleluja!

Lova Gud i hans helgedom.
    Lova honom i hans mäktiga himlafäste.
Lova honom för hans väldiga gärningar.
    Lova honom för hans oerhörda storhet.
Lova honom med trumpetstötar,
    med harpa och lyra.
Lova honom med tamburiner och dans.
    Lova honom med stränginstrument och flöjter.
Lova honom med klingande cymbaler,
    lova honom med ljudande cymbaler.
Må allt som andas prisa Herren!

Halleluja!