Herrens krav på rättfärdighet

15 (A) En psalm av David.

Herre, vem får vara i ditt tält?
    Vem får bo på ditt heliga berg?

(B) Den som lever rent
    och handlar rätt
        och talar sanning av hjärtat –
(C) den som inte förtalar
        med sin tunga,
    som inte gör sin nästa illa
        och inte drar skam över
            sin granne,
(D) den som föraktar den förkastlige
    men ärar dem som
        vördar Herren,
    som inte bryter sin ed
        även om det smärtar,
(E) som inte ockrar med sina pengar
    eller tar mutor mot den oskyldige.

Den som handlar så
    ska aldrig någonsin vackla.

Bible Gateway Sponsors