Psalm 15

Herrens krav på rättfärdighet

En psalm av David.

Herre, vem får vistas i ditt tält,
    vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt,
den som talar sanning av hjärtat,
den som inte baktalar med sin tunga,
inte handlar illa mot sin nästa
    och inte vanärar sin granne,
den som föraktar den förkastlige
    men ärar dem som fruktar Herren,
den som inte bryter sin ed
    om än det blir till egen skada,
den som inte driver ocker med sina pengar
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så skall aldrig vackla.

Bible Gateway Sponsors