Glädje i Herren

149 [a]Halleluja!
    Sjung till Herren en ny sång,
        hans lov i de trognas församling!
[b]Israel ska glädja sig över sin Skapare,
    Sions barn jubla över sin kung.
[c]De ska prisa hans namn med dans,
    sjunga hans lov med tamburin
        och harpa,
[d]för Herren gläds över sitt folk,
    han smyckar de ödmjuka
        med frälsning.

[e]De trogna ska jubla i härlighet
    och sjunga av glädje på sin bädd.
[f]De ska ha Guds lov i sin mun
    och ett tveeggat svärd i sin hand,
[g]för att hämnas på hednafolken
    och straffa folken,
[h]för att binda deras
        kungar med kedjor
    och deras stormän
        med bojor av järn,
[i]för att verkställa den dom
        som står skriven.
    Det blir en ära för alla hans trogna.
        Halleluja!