Psalm 149

Israel uppmanas att prisa sin Herre

Halleluja!
    Sjung till Herren en ny sång,
hans lov i de frommas församling.
Israel skall glädja sig över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung.
De skall prisa hans namn under dans,
till puka och harpa skall de lovsjunga honom.
Ty Herren gläds över sitt folk,
    han smyckar de ödmjuka med frälsning.

De fromma skall jubla i härlighet
    och sjunga av glädje på sin bädd.
Guds lov skall vara i deras mun
    och ett tveeggat svärd i deras hand,
för att hämnas på hednafolken
    och straffa folken,
för att binda deras kungar med kedjor
och deras stormän med järnbojor,
för att verkställa det domslut som är nedtecknat.
Det är en ära för alla hans fromma.
    Halleluja!