Skapelsens lovsång

148 [a]Halleluja!
    Prisa Herren från himlen,
        prisa honom i höjden!
[b]Prisa honom, alla hans änglar,
    prisa honom, hela hans här!
Prisa honom, sol och måne,
    prisa honom,
        alla lysande stjärnor!
[c]Prisa honom, ni himlars himmel
    och ni vatten ovan himlen!
[d]De ska prisa Herrens namn,
    för han befallde och de skapades.
[e]Han gav dem deras plats
        för alltid och för evigt,
    han gav dem en lag
        som ingen bryter[f].

Prisa Herren från jorden,
    ni havsdjur och alla djup,
[g]eld och hagel, snö och dimma,
    du stormvind som utför
        hans befallning,
ni berg och alla höjder,
    ni fruktträd och alla cedrar,
10 [h]ni vilda djur och all boskap,
    ni kräldjur och bevingade fåglar,
11 ni jordens kungar och alla folk,
    ni furstar och alla domare[i] på jorden,
12 ni ynglingar och flickor,
    ni gamla med de unga.

13 [j]De ska prisa Herrens namn,
        för endast hans namn är högt,
    hans majestät når över jord
        och himmel.
14 [k]Han har rest ett horn[l] för sitt folk
        till lovsång för alla sina trogna,
    för Israels barn,
        det folk som står honom nära.
            Halleluja!

Footnotes

 1. 148:1 Luk 2:14.
 2. 148:2 Ps 29:1f, 103:20f.
 3. 148:4 1 Mos 1:7, Neh 9:6, Ps 8:2, 19:2.
 4. 148:5 1 Mos 1:1, Ps 33:6, 9.
 5. 148:6 1 Mos 1:17, Job 28:24f, Ps 89:38, Jer 31:35, 33:25.
 6. 148:6 som ingen bryter   Annan översättning: "som inte förgås".
 7. 148:8 Job 37:9f, Ps 104:4, 147:16.
 8. 148:10 Ps 150:6, Jes 43:20.
 9. 148:11 domare   Annan översättning: "ledare".
 10. 148:13 Ps 8:2, 113:4, Jes 12:4.
 11. 148:14 Ps 132:17.
 12. 148:14 horn   Symbol för styrka, för kungar (Dan 7-8, Upp 17:12) och för Messias (Luk 1:69).