Add parallel Print Page Options

Tacksägelse för det goda Herren ger

147 Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!
    Lovsången är skön och ljuvlig.

Herren bygger upp Jerusalem,
    han samlar det skingrade Israel.
Han helar dem som har förkrossade hjärtan
    och förbinder deras sår.
Han har bestämt stjärnornas antal
    och gett var och en ett namn.
Vår Herre är stor,
    hans makt är oinskränkt,
    hans förstånd är obegränsat.
Herren stöder de ödmjuka,
    men de gudlösa slår han till marken.

Sjung till Herren med tacksamhet!
    Lovsjung vår Gud till harpa!
Han täcker himlen med moln
    och låter regn falla på jorden.
    Han låter gräset växa på bergen.
Han ger mat åt djuren
    och åt korpens ungar när de skriker.

10 Hästens styrka imponerar inte på honom.
    Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.
11 Herren gläder sig över dem som fruktar honom
    och hoppas på hans nåd.

12 Jerusalem, lova Herren!
    Sion, prisa din Gud!

13 Han gör bommarna i dina portar starka
    och välsignar dina barn med dig.
14 Han låter fred råda vid dina gränser
    och mättar dig med det finaste vete.

15 Han ger jorden sina befallningar,
    och snabbt går hans ord ut.
16 Han breder ut snö som ull,
    och han sprider ut frosten som aska.
17 Han kastar ner hagel som smulor;
    vem kan uthärda hans kyla?
18 Han sänder sitt ord, och isen smälter,
    han andas, och vattnen strömmar.

19 Han har gjort sitt ord känt för Jakob,
    sina bud och beslut för Israel.
20 Något sådant har han inte gjort för andra folk.
    De känner inte till hans bud.

Halleluja!