Herren vår hjälpare

146 [a]Halleluja!
    Lova Herren, min själ!
[b]Jag vill lova Herren
        så länge jag lever,
    lovsjunga min Gud
        så länge jag är till.
[c]Lita inte till furstar,
    till människors barn
        som inte kan frälsa.
[d]Deras ande lämnar dem,
        de blir jord igen.
    Den dagen går deras planer
        om intet.

[e]Salig är den som har Jakobs Gud
        till sin hjälpare,
    som sätter sitt hopp
        till Herren sin Gud,
[f]till honom som har gjort
    himmel och jord och hav
        och allt som finns i dem,
    som är trofast för evigt,
som skipar rätt för de förtryckta
    och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
[g]Herren öppnar de blindas ögon,
    Herren reser upp de nerböjda,
        Herren älskar de rättfärdiga,
[h]Herren bevarar främlingar
        och stöder faderlösa och änkor,
    men de gudlösas väg
        gör han krokig.
10 [i]Herren är kung för evigt,
    din Gud, Sion,
        från släkte till släkte.
    Halleluja!

Bible Gateway Sponsors